De hævder at formålet med deres kunst ganske enkelt er at skabe kunstværker, glæde eller bare noget smukt og for at skabe nye måder at se velkendte landskaber på.
The purpose of their art, they contend, is simply to create works of art or joy and beauty and to create new ways of seeing familiar landscapes.