Hvis I kunne ændre én ting på jeres krop. Bare én ting. Hvad skulle det så være? Det er faktisk et interessant spørgsmål, de stiller her i videoen. Et spørgsmål som også har bumlet rundt oppe i mit hovede. Specielt da jeg var yngre. Og usikker. For det er usikkerheden der gør én forvirret over, om man er god nok.

Fladere mave, større bryster, fastere bagdel, længere ben? Shoppelisten er lang hos de fleste. Hvorfor kan man ikke bare være tilfreds? Tilfreds med det man nu engang er født med og ikke kan ændre. Fokusere på at man er sund og rask og i stedet for f.eks. at ønske sig længere ben, skulle man være glad for, at man rent faktisk har ben, som får én fra sted til sted.

Selvfølgelig skal man ikke bare læne sig tilbage i sofaen og være taknemmelig for sin store, flade røv, hvis man er ked af den og kan gøre noget ved det. Jeg har bare mange veninder, der stræber efter et urealistisk mål og jeg bliver faktisk lidt ked af det på deres vegne. For de bliver jo aldrig tilfredse, selvom de er gudesmukke piger. Jagten på perfektion er som skruen uden ende.

Med årene er jeg blevet mere tilfreds med min egen krop. Selvom jeg i flere år ønskede, at mine bryster var blevet lidt større. Jeg har lært at være glad for det, jeg nu engang er blevet udstyret med. Ingen er perfekte. Og hvad er i virkeligheden perfekt? Det er kun noget, vi selv afgør. Jeg synes, det er virkelig tankevækkende at høre svarene fra børnenes perspektiv i videoen ovenfor. I dag vil jeg ønske mig lyserøde vinger. Det ville da være lidt sejt at kunne flyve. ;)

linje-prikket@2x

If you could change one thing on your body. Just one thing. What would it be? It’s actually an interesting question, they ask in the video. A question which has also been spinning around in my head. Especially when I was younger. And unsecure. It is the unsecureness that makes your confused about whether you are good enough. The search for perfection is bottomless.

Flatter stomach, bigger breasts, firmer buttocks, longer legs? The shopping list is long for most people. Why can’t we just be satisfied? Satisfied with what we was borned with and can not change. We should instead focus on that we’re healthy and instead of eg. wish for longer legs, we should be glad, that we actually have legs that can carry us around.

Of course you shouldn’t just sit back in the couch and be grateful for your big ass, if you’re sad and can actually do something about it. I just have a lot of girlfriends who are striving for a goal that is totally unrealistic and I am actually feeling a little sorry for them. They will never be satisfied, even though they are beautiful girls.

Over the years I have become more satisfied with my own body. Although I for several years wished I had bigger breasts. I have learned to be happy for what I have once been equipped with. No one is perfect and I think it’s really sobering to hear the answer from the children’s perspective. Today I wish I had pink wings. It would be kind of cool to be able to fly. ;)

modeblog