28-things-ive-learned
Jeg er netop rundet 28 år. Kun to år til de skræmmende 3 plus 0. Jeg burde efterhånden føle mig temmelig voksen og moden. Sandheden er bare, at jeg stadig gør fjollede ting og inderst inde ikke føler mig helt voksen. Hvornår gør man i virkeligheden det? Ikke desto mindre får I her 28 ting, jeg har lært på 28 år. Mange af punkterne skal læses med en sjat ironi. ;) Hvad har I lært?

1. Der er aldrig et rigtig tidspunkt for noget som helst, før man selv vælger det.
2. Vent ikke på at dine drømme går i opfyldelse. Gå ud og jagt dem.
3. Man er aldrig for gammel til at opdrage på sig selv.
4. Forældre har altid ret. Altid! Grr…
5. Du er den eneste, der har kontrol over dit eget liv. Få det bedste ud af det og vælg at være glad.
6. Tag altid flade sko med i byen.
7. Tid er den dyrebareste ting i verden. Spild den ikke.
8. At gøre voksenting som at gøre rent, rydde op og handle ind bliver aldrig sjovt.
9. Det er okay, at spise havregryn en hel måned. En Chanel er det hele værd (åh, ironi).
10. Voksenakne eksisterer.
11. Ikke alle kan lide dig. Og det er helt ok.
12. Det er okay at sige NEJ til ting, du ikke har lyst til.
13. Stop med at bekymre dig. 99% af alle bekymringer sker alligevel ikke (denne arbejder jeg stadig på).
14. Værdsæt de små ting i livet.
15. Sammenlign aldrig dine egne fejl med andres styrker.
16. Din største konkurrent er dig selv.
17. Husk at bruge solcreme.
18. Du får kun én krop, så sæt pris på den og lær at værdsætte det hylster, du har fået tildelt.
19. Nyd de gratis cocktails i baren. De kan være svære at få om 10 år.
20. Alder er bare et tal.
21. Livet er aldrig, hvad du forventer.
22. Dit job tager sig ikke af dig, når du er syg eller ked af det. Det gør dine venner. Hold kontakten.
23. Drik aldrig alkohol på tom mave.
24. Man fortryder oftest de chancer man ikke tog, sjældent dem man kastede sig ud i.
25. Græsset er aldrig grønnere på den anden side – bare anderledes.
26. Der vil være venner i dit liv, du ikke ser i måneder eller år, men du ved, I er der for hinanden uanset hvad.
27. Stol på dig selv.
28. Ingen føler sig nogensinde helt voksen.

linje-prikket@2xI just turned 28. Only two years to go before I enter a new decade. That 3 plus 0 scares me a little. I should feel pretty adult and mature by now, but the truth is, that I still do silly things and deep down I don’t really feel quite adult. When do you ever do that? Nevertheless – on the occasion of my birthday you here have 28 things I’ve learned in 28 years. It should be read with a dash of irony. What have you learned?

1. There’s never a right time or a right place for anything until you decide so.
2. Don’t wait for your dreams to come true. Go chase them.
3. You are never too old to educate yourself.
4. Parents are always right. Always! Grr …
5. You’re the only person in control of your life. Get the best out of it and choose to be happy.
6. Always bring flat shoes in your bag when going out.
7. Time is the most precious thing in the world. Don’t waste it.
8. Doing grown-up things such as cleaning up and doing grocery shopping is never going to be any fun.
9. It’s okay to eat oatmeal for an entire month. A Chanel is totally worth it (oh, ironi!).
10. Adult acne does exist.
11. Not everyone is going to like you. And that is perfectly okay.
12. It’s okay to say “no” to things you don’t want to do.
13. Stop worrying too much. 99% of your worries never happens anyway (still working on this one).
14. Appreciate the little things in life.
15. Never compare your own flaws with others’ strengths.
16. Your biggest competitor is yourself.
17. Remember to use sunscreen.
18. You only get one body, so learn to appreciate what you have got.
19. Enjoy those free cocktails you get in the bar. They might be difficult to get in 10 years.
20. Age is just a number.
21. Life is never what you expect.
22. Your job will never take care of you when you are sick or sad. Your friends will. Keep in touch.
23. Never drink alcohol on an empty stomach.
24. We mostly regret the chances we didn’t take, rarely the ones we took.
25. The grass is never greener on the other side – just different.
26. There will be friends in your life, you do not see for months or years, but you know you’re there for each other no matter what.
27. Trust yourself.
28. No one really feels like an adult.