bryllupsplanlægningønskeskyenbryllup

SPONSORERET AF ØNSKESKYEN

Der er virkelig mange detaljer, der skal på plads, når man skal holde bryllup. Vi har dog så vidt muligt prøvet at forenkle tingene og uddelegere en masse opgaver. Min mor står f.eks. for flere af de praktiske indkøb, Christoffers forældre står for vinen, min søster har skrevet alle bordkort, osv. Vi har fundet ud af, at det faktisk er helt okay at sige “JA TAK” til hjælp, selvom vi fra starten var indstillet på at gøre alting selv. Men pyha – det er jo nærmest et fuldtidsjob i sig selv, så det er dejligt med nogle ekstra hænder.

Christoffers mor er blevet udnævnt som gavekoordinator, men kun fordi vi har en del ældre familiemedlemmer, som ikke er så meget inde i teknologiens verden. Vi har nemlig også benyttet os af Ønskeskyen, som er en digital ønskeseddel, hvor man nemt og hurtig kan tilføje ønsker, som bliver gemt “i skyen”. Man kan endda tilføje billeder og links til alle gaverne, som giver et bedre visuelt overblik over ønskerne. Når man er færdig med sin liste, kan man dele den med venner og familie via enten email, sms eller Facebook. Gæsterne kan derefter gå ind og reservere et ønske, så man er sikret kun at få én af hver gave. Det er simpelthen så smart og er oplagt at bruge til bryllupper, da man derved ikke behøver en gavekoordinator. Vi har brugt Ønskeskyen til løbende at gemme gaveønsker, når vi f.eks. har været ude og shoppe eller stødt på noget på nettet, som vi godt kunne tænke os. Problemet er nemlig, at man ofte har glemt sine ønsker, når man skal til at sende dem ud.

Vi var selv lidt i tvivl, om vi overhovedet ville have en gavekoordinator, da det hurtigt kan komme til at virke lidt formelt og som en indkøbsliste frem for en inspirationsliste. Men det er sørme også rart, ikke at skulle bruge mange timer på at køre rundt og bytte gaver ugen efter. Jeg ville desuden have det dårligt med at bytte noget, som folk havde lagt tid og tanker i, blot fordi man havde fået tre af samme slags. Jeg synes, at Ønskeskyen er en lidt mere uformel måde at gøre det på, men med samme effekt som en gavekoordinator. Hvis det ikke var fordi, at vi har en del familiemedlemmer, som ikke ved, hvad ordet “WI-FI” betyder, så havde vi valgt udelukkende at benytte os af netop denne metode. Sidste år brugte jeg faktisk også Ønskeskyen til min fødselsdag. Det er altså mega smart, at man i løbet af året kan tilføje ønsker og gemme dem i skyen, så man ikke har glemt dem, når man nærmer sig dagen. Blot et lille tip. ;)

blog, københavn, high-streetIt’s no surprise that it takes a lot of time and energy to plan a wedding. However, we have as far as possible tried to simplify things and delegate a lot of tasks. For example my mother takes care of a lot of the practical tasks, Christoffer’s parents are buying all the wine, my sister has written all the place cards, etc. We have found out that it actually is quite okay to say “YES” to the help you are offered, even though we were initially prepared to do everything ourselves. It’s almost a full time job to plan a wedding, so it’s great with some extra hands.

Christoffer’s mother has been appointed as the gift coordinator, but only because we have a lot of older family members who are not so into the technology world. Indeed, we have also used the Danish digital wishlist, Ønskeskyen. It’s a platform where you can easily add desired wishes that are stored in the cloud. You can even add pictures and links to all the wishes which provides a better visual overview. When you have finished your list, you can share it with friends and family via either email, SMS or Facebook. Guests can then go in and reserve a wish, so you are assured to have only one of each gift. It’s just so smart and is ideal to use for weddings, since you won’t need a gift coordinator. We used Ønskeskyen to continuously store wishes, when we e.g. was out shopping or came across something online that we would like to own. The problem is that you often forget your wishes, if you don’t write them down right away.

We were actually a little unsure whether we would like to have a gift coordinator, as it can quickly seem a bit formal. But it is just so nice that you don’t have to spend many hours driving around and exchange gifts the following week. I would also feel bad if we had to exchange some gifts that people had put time and thoughts into, just because we had gotten three of the same kind. I think that Ønskeskyen is a little more informal, but with the same effect as having a gift coordinator. If it wasn’t because we have a lot of family members who do not know what the word “WI-FI” means, we had definitely chosen to only make use of this particular method. Just a little tip for those of you who live in Denmark. ;)