brudekjole, mønster til kjole, kjolemønster, bridal gown, wedding dress
^A SNEAK PEEK OF THE WEDDING DRESS PATTERN WHICH I FITTED & CORRECTED^

Flere af jer har været søde at spørge ind til, hvordan det står til med min brudekjole. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været en virkelig frustrerende proces. For lige at give et kort resume, så sendte jeg tegninger og mål til min leverandør, inden vi tog på ferie på Bali, men pludselig skulle hun på ferie i en måned og fortalte mig, at hun ikke kunne nå det, medmindre jeg selv fik syet et mønster. Vi måtte hu-hej-vilde-dyr rundt til 6-7 skræddere på Bali og den ene efter den anden sagde “No sorry, we can’t make a pattern. We only copy“. Til sidst fandt vi en sød skrædder, som tog mine mål og sendte mønsteret til Danmark. Inden mønsteret ankom, havde jeg virkelig mange spekulationer, for hvad nu hvis det aldrig dukkede op? Hvad hvis det slet ikke passede? Jeg kendte jo intet til skrædderen på Bali og om jeg overhovedet kunne stole på hende.

I mellemtiden ville min leverandør i Indien købe stof og perler ind til kjolen, men det kunne hun selvfølgelig ikke gøre, før hun modtog min betaling. Problemet var, at betalingen ikke ville gå igennem. Det tager normalt max. 3-4 dage at overføre penge til en udenlandsk konto af denne type, men der skete ingenting og jeg begyndte at gå mere og mere i panik. Jeg kunne ikke engang ringe til banken, da de ikke talte engelsk. Efter en uge gik pengene igennem og mønsteret dukkede (meget forsinket) op hos leverandøren. Pyha. Første delmål nået!

Min leverandør gik igang med at lave kjolen, men pludselig tog hendes medarbejdere fri i 5 dage, fordi de er muslimer og skulle fejre Eid. Min leverandør begyndte at virke nervøs for, om vi kunne nå det og jeg må indrømme, at jeg brød sammen i gråd den dag. Jeg havde lyst til at kaste håndklædet i ringen. Jeg skrev frem og tilbage med min leverandør for at finde en løsning og det endte med at hun satte fire skræddere til i to uger at arbejde fuldtid med at sy perler på kjolen. Hele kjolen er spækket med perler, sten og pailletter og det hele er syet på i hånden, så det har krævet over 400 timers arbejde. Hun var så sød og hjælpsom, selvom det krævede, at hun arbejdede i sin ferie og ikke fik sovet meget.

Jeg har skrevet med hende frem og tilbage på Whatsapp i flere uger. Vi nærmede os et resultat. Og ved I hvad… Jeg sidder med en klump i halsen, mens jeg skriver det her, for nu er der lys for enden af tunellen… – I forgårs sendte hun mig billeder af KJOLEN!!! Den er FÆRDIG! Jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne. Den ser simpelthen så smuk ud og jeg kan slet ikke vente med at se den i virkeligheden. Men jeg kan ikke helt slappe af endnu, for ofte sidder pakkerne fast i tolden og det kan tage dage, nogle gange endda uger, før de bliver frigivet. Vi er næsten nået målstregen, så jeg HÅBER virkelig, at den kommer direkte igennem. I så fald modtager jeg den i morgen tidlig inden kl. 9. Jeg behøver nok ikke at sige, at JEG SLET IKKE KAN VENTE! Hold nu op, hvor har den været et stort projekt, men jeg håber, at den er det hele værd, når den forhåbentlig ankommer i morgen! Kryds fingre for mig! <3

blog, københavn, high-streetSeveral of you have been asking about the status of my wedding dress. It’s no secret that it has been a really frustrating process. Just to give you a brief summary… I sent the drawings and measurements to my supplier in India before we went on holiday in Bali, but suddenly she was going on vacation for a month and told me that she did not have time to make it unless I got the pattern made myself. I got so stressed when I got the message in Bali and we went straight to 6-7 tailors. Unfortunately, most of them could not make a pattern from scratch, but after 3 days, we finally found one. She who took my measurements and sent the pattern to Denmark. Before I received the pattern, I had a lot of speculations, because what if it never showed up? What if it didn’t fit me at all? I didn’t know the tailor in Bali, so I didn’t know wheter I could trust her.

In the meantime, my supplier in India would buy the fabric and beading for the dress, but obviously she couldn’t buy it, before she received my payment. The problem was that the payment would not go through. It usually takes max. 3-4 days to transfer money to a foreign account of this type, but nothing happened and I started to panic. I could not even call the bank, as they did not speak English. After a week the money finally went through and my supplier received the pattern. Phew. First milestones was reached!

My supplier started making the dress, but suddenly her employees took 5 days off since they are muslims and should celebrate Eid. My supplier began to seem nervous about whether the dress could be ready in time and I must admit that I broke down in tears that day. I wrote back and forth with my supplier to find a solution and it ended up that she had four tailors working full time on the dress for two weeks. The entire dress is filled with beads, stones and sequins and everything is made by hand, so it has taken more than 400 hours of work to make. She was so sweet and helpful, although it demanded that she worked in her holiday and did not get much sleep. I am forever grateful. <3

And you know what … I’m sitting with a lump in my throat as I type this, because now there is light at the end of the tunnel … – The day before yesterday she sent me pictures of the DRESS!!! It’s finally DONE! I could hardly believe my eyes. It looks simply beautiful and I can not wait to see it in reality. But I can not completely relax yet, since the parcels often get stuck in customs and it can take days, sometimes even weeks before they are being released. We have almost reached the finish line, so I really hope that there won’t be any problems. If so, I will receive it tomorrow morning before 9AM! I am beyond excited!!! Please cross your fingers for me! <3