DIY: infused water

infused-water@2xvand-med-frugtsmag@2xlemons-limes-oranges@2xvand-med-smag@2x
Da jeg var lille, sagde min far altid til mig, at hvis jeg ikke drak nok vand, ville jeg blive en indtørret sveske. Man kan bilde børn mange ting ind, og I kan nok forestille jer, hvordan min fantasi løb løbsk, da vi en morgen på vej til børnehave fandt en indtørret blomme nede i carporten… ;)

Jeg har aldrig været god til at få drukket nok. Heller ikke i mit voksenliv. Vi ved alle, at vand er sundt for kroppen og helst i rigelige mængder, så hvorfor er det så svært at huske at få nok indenbords? Det kan dog diskuteres, hvorvidt 2-3 liters daglig væskeindtag er nødvendigt, men man skal ihvertfald have nok vand til, at kroppen kan fungere og man føler sig veloplagt.

I løbet af de sidste par uger har jeg prøvet at gøre det lidt mere spændende at drikke vand. Jeg har købt tre store glasflasker i Ikea og fyldt dem op med alverdens frugter og krydderurter for at give vandet smag. Man kan drikke vandet, så snart man har lavet det eller lade det stå og trække et par timer alt afhængigt af, hvor kraftig en smag man ønsker. Så længe vandet står på køl, holder frugten sig frisk, så man kan sagtens fylde flaskerne igen og igen, indtil frugterne begynder at blive bløde eller mister smag (typisk efter 3-dages tid).

Det er lidt nemmere at huske at få noget at drikke, når de farverige flasker nærmest springer i hovedet på én, når man åbner køleskabet og så er det altså bare lidt mere spændende, end helt almindeligt postevand. Desuden er det lidt en win-win situation, for samtidig med at man får drukket mere vand, får man også en masse vitaminer og mineraler fra de frugter og krydderurter, som man har tilføjet. Får I drukket nok i løbet af dagen?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

When I was little, my dad always told me, that if I didn’t drink enough water, I’d become a dried prune. You can make children believe in anything, so I guess you can imagine how scared I became when we one morning on our way to the kindergarten found a dried plum in our carport… ;)

I have never been good at drinking enough water. Nor in my adult life. We all know that water is healthy for the body, so why is it so hard to remember to get enough of it? However it may be debatable whether 2-3 liters daily fluid intake is necessary, but you must at any rate drink enough for your body to function.

Over the last few weeks I have tried to make it a little more exciting to drinking water. I bought three large bottles in Ikea and filled them up with all kinds of fruits and herbs to give the water flavor. The so-called infused water. You can drink the water as soon as you have made it, or leave it to soak for a few hours, depending on how strong a flavor you want. As long as you keep your water refrigerated, the fruits and herbs stay fresh, so you can easily fill the bottles again and again until the fruits begin to soften or lose flavor (typically after 3 days).

It’s a little easier to remember to drink water when the colorful bottles almost pops out in your head as soon as you opens the fridge and then it’s just a little more exciting than ordinary tap water. Do you get enough water during the day?

modeblog1

View Post
Share