H&M-studio-ss-16-sweaterdiesel-jeans

Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke i ny og næ kommer til at sammenligne mig med andre. Heldigvis er det blevet mindre i takt med, at jeg er blevet ældre og mere sikker på mig selv. Man bliver ikke et gladere menneske af det. Tværtimod.

Det er dog, hånden på hjertet, svært helt at lade være, når man dagligt bombarderes med billeder af smukke, succesfulde kvinder på diverse sociale medier. Når man scroller gennem sit Instagram feed, kan det pludselig gå op for én, at man f.eks. aldrig kommer til at leve uden gluten og sukker og træne seks ud af ugens syv dage #EatClean #WorkHard.

Selvfølgelig er det kun positivt, hvis man kan lade sig inspirere af andre og se op til dem, men ofte bliver det vendt til noget negativt og man ender med at blive usikker på sig selv og føle sig utilstrækkelig på den ene eller den anden måde. Det er virkelig ærgerligt og spild af tid.

Jeg tænker ofte på, hvordan jeg mon bliver opfattet derude i cyberspace. Jeg vil gerne være ærlig og oprigtig. Dele indlæg med jer, som I kan relatere til. Mit liv skal ikke fremstå som et glansbillede og det er også derfor, at jeg deler emner som akne og skøre fraklip i ny og næ. Jeg vil gerne inspirere jer, dele ud af erfaringer og tips og tricks. Jeg håber i hvert fald, det er sådan min blog bliver modtaget.

Forleden faldt jeg over et citat på netop Instagram, som Theodore Roosevelt så rigtigt har udtalt: “Comparison is the thief of joy“. Det er så sandt, som det er sagt og jeg håber, I vil huske det, næste gang I scroller gennem jeres Instagram- eller Facebook feed. I bund og grund handler det om, at sætte pris på alt det man har og kan, leve i nuet og være den bedste udgave af sig selv.

blog, københavn, high-street

I would lie, if I said, that I never compare myself to others. Fortunately, as I’ve gotten older and more confident, it happens very rarely. Frankly, it doesn’t make you a happier person.

Nevertheless it is, hand on heart, hard not to when you are daily bombarded with pictures of beautiful, successful women on social media. Sometimes it dawns on you, that you are never going to get a sixpack and work out six out of seven days a week #EatClean #WorkHard.

Of course it is only positive if you can be inspired by others and look up to them, but often it turned into something negative and you end up being unsure of yourself and feel inadequate in one way or another. It really is a shame and a waste of time.

I often wonder how my content is perceived out there in cyberspace. I want to be honest and sincere. Share posts with you that you can relate to. My life should not appear like a postcard and it is also why I share things like acne problems and wacky outtakes now and then. I want to inspire you, share experiences and tips and tricks. I hope at least, that is how my blog is received.

The other day I came across a quote on Instagram by Theodore Roosevelt: “Comparison is the thief of joy.” It is so true and I hope you will remember it the next time you scroll through your Instagram- or Facebook feed. Comparison really deprive your joy and make your own live seems inadequate. Basically you will become more happy, if you can appreciate all that you’ve got, live in the moment and be the best version of yourself.