4L3A7930

Kære dejlige læsere! Jeg har en stor nyhed, som jeg har glædet mig til at dele med jer. En nyhed som jeg har holdt hemmelig længe og en beslutning som har taget mig mange måneder, ja faktisk år, at komme frem til. Jeg har skulle tage mig mod til og mærke efter, men nu kan jeg langt om længe fortælle, at jeg har valgt at gå 100% solo med bloggen! Og hvad betyder det så, tænker I sikkert? Det betyder faktisk ikke så meget for jer, for bloggen kommer stadig til at være den samme, dog med et nyt design, men fra i morgen er jeg ikke længere en del af noget blognetværk. Jeg kommer derfor fremadrettet til at stå for alting selv – tage alle beslutninger, få teknikken til at spille og få “hjulene på bussen” til at dreje rundt så at sige. Det er en smule angstprovokerende, men også en virkelig dejlig følelse. Det bedste ved det hele er, at min dejlige kollega og kontormakker, Mette Marie, springer ud i det sammen med mig. Vi er altså to, der har valgt at gå “professionelt single”, som Mette Marie kalder det og det er altså en rar følelse, at vi kommer til at kunne sparre med hinanden, hvis lokummet skulle brænde på.

Jeg har været en del af det svenske netværk Spotlife i snart tre år og de har stået for en stor del af det kommercielle her på bloggen, alle reklamerne og ikke mindst den tekniske del. Jeg har været rigtig glad for de muligheder, de har givet mig, men somme tider er man nødt til at overskride sine grænser for at rykke dem for på den måde at udvide sine horisonter og nå nye mål. For mig er det ihvertfald på tide med lidt luftforandring, så fra i morgen kommer jeg til at styre alting 100% selv.

Ikke nok med det har jeg faktisk også valgt at skifte blognavn efter 7 år som “Passions for Fashion”. Jeg har længe følt, at jeg var vokset fra det navn, men det har taget mig lang tid at tage beslutningen om at skifte – jeg købte faktisk mit nye domæne for intet mindre end to år siden. Men det har været et svært valg, for jeg føler faktisk en temmelig stor tilknytning til Passions for Fashion, da jeg har associeret mig med det navn siden mine tidligere tyvere. Men i og med at bloggen er gået fra at være en modeblog til at være mere livsstilsorienteret, giver det god mening at skifte navn. Derfor vil jeg fra i morgen byde jer velkommen til CHRISTINADUEHOLM.DK. ♡ Jeg håber, I er klar på nye eventyr. ; ) Jeg glæder mig ihvertfald til en frisk ny start.

blog, københavn, high-streetDear lovely readers! I have a great news that I have been looking forward to share with you. A news which I have kept secret a long time and a decision which has taken me many months, indeed years, to come forward. But now I can finally tell you that I have chosen to go 100% solo with the blog! And what does that mean? It does not actually that much to you guys, the blog will still be the same, but with a new design, but from tomorrow I am no longer a part of any blog network. From tomorrow I am going to handle everything myself and take all decisions. It’s a little anxiety-provoking, but also a really nice feeling. The best thing about it all is that my lovely colleague, Mette Marie, has decided to go solo with her blog as well. I’m so happy that we have each other and can help each other out.

I have been a part of the Swedish network Spotlife in nearly three years. They have been responsible for a large part of the commercial part on the blog, they have taken care of the advertisements and not least the technical part. I’ve been really happy with the opportunities they have given me, but sometimes you need to transcend your boundaries to expand your horizons and reach new goals.

Moreover, I have actually decided to change blog name after 7 years as “Passions for Fashion”. I have long felt that I had outgrown the name, but it has taken me a long time to take the decision to change it. It has been a difficult choice, because I feel a strong connection to Passions for Fashion, since I have associated myself with the name since my earlier twenties. But in over the years the blog has gone from being a fashion blog to be more lifestyle-oriented, so it makes sense to change the name. Therefore, I will look forward to welcome you at CHRISTINADUEHOLM.DK tomorrow. ♡ I hope you are ready for new adventures. ; )