Avocado tree update

avocado tree, avocado plante, avocado sten, hjemmedyrket

avocado tree, avocado plante, avocado sten, hjemmedyrketavocado-plante

Om ca. 14 dage fylder mine små avocadotræer 1 år. Det har været, og er stadig, et ret hyggeligt projekt at følge og se dem udvikle sig måned for måned. De vokser temmelig langsomt, så man skal have en god portion tålmodighed, men de begynder efterhånden at ligne små træer. Jeg har ikke givet dem gødning, men det havde nok fået dem til at gro lidt hurtigere. De første sten jeg fik til at spire, satte jeg i vand, men jeg fandt som tidligere nævnt en meget smartere og mere effektiv metode, som I kan læse om HER, hvis I selv vil i gang med at gro et avocadotræ. De af jer der følger projektet allerede – hvordan står det til med jeres små træer? Bliv endelig ved med at tagge mig i jeres billeder på Instagram. Det er så hyggeligt at følge med. :)

linje-prikket@2x.jpg

In less than 14 days my avocado trees turn 1 year old. It has been and still is a fun project – I really like to see their development month by month. They grow pretty slow, so you have to be very patient, but they are slowly starting to look like little trees. I did not give them fertilizer, but it had probably made them grow a little faster. The first stones I had I put in a glass of water, but I discovered a much more smart and efficient way to do it which you can read about HERE, if you even want to start to grow an avocado tree. Those of you who have already started – how are things going with your little trees? Please keep tagging me in your pictures on Instagram. I love to follow your projects too.

gro-en-avocado-plante

View Post
Share

Avocado tree update & a tip

avocado-planteravocado-træ-diyavocado-tree-diydiy-avocado-træ

Der er sket meget siden sidst og det skrider fremad med avocadoplanterne. Den første af dem startede ud sådan HER tilbage i februar måned. Det er en langsommelig, men også hyggelig process. ;) Den ældste plante er dog nu i højden blevet overhalet af en yngre fætter. ;) Jeg tror nemlig, at jeg har fundet en metode, som er væsentlig mere effektiv og nemmere at have med at gøre.

I stedet for at plante en sten i et glas vand og skulle skifte vand hver anden dag, kan man tage en sten (med skal og hele molevitten), putte den i en plastikpose i vådt køkkenrulle, slå en knude på og lægge den under sengen eller et andet mørkt sted. Det våde køkkenrulle er nok til at holde stenen fugtet og spiren bliver hurtigere lang og stærk, da den vil søge efter lyset. Når spiren er ca. fem centimeter, planter man den over i en potte med jord og inden længe, begynder den at få små blade.

Når den plantes ud, er spiren helt hvid og den må derfor ikke sættes i direkte sollys, før der er gået en uges tid. Det var et forsøg, men har vist sig, at være langt mere effektivt end første fremgangsmåde. :) Blot et lille tip. Hvordan går det med jeres små avocadotræer? I må endelig blive ved med at tagge mig på Instagram – det er så hyggeligt at følge med.

blog, københavn, high-streetA lot has happened since last time I showed you my little avocado plants. I started the project back in February anf the oldest plant is now no longer the tallest one. I think I have a new method that is significantly more efficient and easier to deal with. Instead of planting a stone in a glass of water and should change the water every other day, you can take a stone and put it in a plastic bag in a wet tissue, tie a knot and put it under the bed or some other dark place. The wet towel is enough to hold the stone soaked and it sprouts faster as it will search for the light. When the embryo is about five centimeters, you should plant it into a pot with soil. When you plant it the sprout is completely white, since it hasn’t got any light so you should avoid direct sunlight in a week or so. It was just an attempt, but I think it’s much easier and more effective than the first method. :) Just a little tip. How’s your little avocado trees doing?

View Post
Share

Update på mine avocadotræer

avocadotræavocado-plante

Hvordan står det til med jeres avocadotræer? :) Her går det langsomt fremad. Den ene sten er et skridt foran de andre og jeg har også et par stykker, som slet ikke er revnet endnu. Det er åbenbart lidt forskelligt, hvor hurtigt de udvikles. Der er ihvertfald sket lidt, siden sidst jeg viste jer stenene. Det er også snart en måned siden, så man kan roligt sige, at det er et projekt, der kræver tålmodighed.

Nu venter jeg bare på, at spiren begynder at få blade. Når den er omkring 17-18 cm høj, skal de øverste blade nippes af, så stammen derved bliver tykkere og mere robust. Når den igen får nye blade, skal den plantes i jord. Er jeres små avokadotræer begyndt at få spirer? Det er hyggeligt, når I tagger mig på Instagram, så jeg kan følge lidt med i jeres avocadoprojekter. Bliv endelig ved med det – det kan være jeg laver et indlæg med jeres fine billeder. ;) Hvis I endnu ikke er kommet igang, men synes det lyder spændende, kan I læse om, hvordan man dyrker sit eget avocadotræ HER.

blog, københavn, high-streetHow is it going with your avocado trees? :) One of my avocado pits are a step ahead of the other ones and I also have a few pits which haven’t cracked yet. Obviously, it’s quite different how quickly they develop. But something has certainly happened since the last time I showed you the stones about a month ago.

Now I’m just waiting for stems to get leaves. When the trees are about 7″ high, you should nip off the top leaves, so the tribe will become thicker. When the stem has grown new leaves again, it should be planted in soil. Have your little avocado trees begun to sprout? It’s nice when you tag me on Instagram so I can keep up with your avocado tree projects. Keep up with that – I’ll might make a blot posts with your lovely pictures. ;) If you haven’t got started just yet, but think it sounds interesting, you can read about how to grow your own avocado tree HERE.

View Post
Share

Update på projekt avocadotræ

avokadotrægro-et-avokadotræ

Projekt avocadotræ skrider langsomt fremad. Langsomt, men sikkert. :) De fleste af de sten jeg har sat i vand, er begyndt at sprække og et par af dem, er ved at slå rødder. Jeg har faktisk hele seks sten i vand nu. Der er gået helt sport i det, så jeg kan dårligt spise en avocado, uden at stenen skal i vand. ;) Inden længe burde de sten, der er ved at slå rødder, begynde at spire. Jeg venter spændt. Hvordan står det til med jeres avocadosten? Hvis I synes, det lyder spændende, kan I læse om, hvordan man dyrker sit eget avocadotræ HER.

blog, københavn, high-street
Project avocado tree is slowly progressing. Slowly but surely. :) Most of the stones I’ve put in water has begun to crack and a few of them have started to take root. I have actually put no less than six avocado stones in water now. Before long the stones that have started to take roots should begin to sprout. I can’t wait for that to happen. :) How is it going with your avocado stones? If you think it sounds interesting, you can read about how to grow your own avocado tree HERE.

View Post
Share

At gro et avocadotræ

Jessica PollackIllustration by Jessica McGuirl

Der flytter stille og roligt flere og flere planter ind i lejligheden. Jeg synes, det er en nem måde at tilføje farve og liv på en meget diskret måde. Jeg har netop sat mig for, at jeg vil prøve at dyrke mit eget lille træ. Mere præcist et avokadotræ. Det kunne da være sjovt, hvis man kan få det til at lykkes. Jeg har før dyrket en chiliplante, som blev ret vellykket, hvis jeg selv må sige det (se den HER). Det skulle efter sigende tage 10-12 måneder, før man rent faktisk har fået et lille træ ud af det, men jeg håber, det er ventetiden værd.

blog, københavn, high-street

Slowly more and more plants are moving into our apartment. I think it is an easy way to add color and life in a very discreet way. I’ve just set myself the goal, that I will try to grow my own little plant. Or rather an avocado tree. It should take 10-12 months before you actually get a small tree out of it, but I hope it’s worth the wait. 

avokado trægro-et-avokadotræ

Er der nogen af jer, der vil være med? :) Det kunne være sjovt at høre, hvordan det går med jeres små træer. Til at starte med skal man blot sætte en avokadosten i vand og når skallen revner, skal den pilles af. Derefter er det bare om at være tålmodig, til den slår rødder og huske at skifte vandet regelmæssigt.

blog, københavn, high-street

Are there any of you who want to join me? :) It would be fun to hear how things are going with your small trees. To start with, you simply put an avocado stone in water and when the shell cracks, it must be peeled off. Then you just have to be patient and remember to change the water regularly.

 

View Post
Share