at-starte-og-skabe-en-blog

Jeg bliver ofte spurgt, hvordan man starter en blog. Kort sagt – alle kan starte en blog. Det svære er, hvordan man skiller sig ud, bliver set i mængden og på den måde skaber trafik. Jeg skal ikke gøre mig til ekspert, men i og med at jeg har drevet min blog i over otte år, tør jeg godt sige, at jeg har en smule erfaring med det. :) Jeg har ihvertfald fundet ud af, hvad der fungerer for mig.

Skil dig ud: Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvad din blog skal omhandle og hvordan inholdet skal præsenteres. Du kan godt lade dig inspirere af andre, men der er ingen der gider at se en kopi af noget, der allerede findes. Gør det på DIN måde. Hvad er dine interesser? Hvad er du god til? Hvordan kan du skille dig ud? Lav evt. en liste med ting du interesserer dig for, er god til og indskrænk på den måde emnerne til din blog.

Lysten der driver værket: Har du planer om at starte en blog for at komme til at leve af det, kan du lige så godt droppe det igen. Man kan ikke drive en blog, hvis ikke det er lysten, der driver værket. Selvom jeg nu lever af min blog, er det stadig først og fremmest min hobby, der efter mange år er endt med at blive min levevej. Det vil tydeligt skinne igennem, hvis man gør det for pengenes skyld og ikke af interesse. Man skal kun gøre det, hvis man ikke kan lade være og brænder for det.

hvordan-starter-man-en-blog

Opsætning: Der findes flere forskellige platforme, hvor man kan starte en blog. Jeg har afprøvet en del af dem, men er altid vendt tilbage til WordPress. Det er brugervenligt og tager ikke lang tid at sætte sig ind i. Desuden er det gratis at benytte, hvis man ikke har noget imod, at ens domæne ender på wordpress.com – f.eks. christinadueholm.wordpress.com. Alternativt kan man betale sig fra at få fjernet “wordpress” – se mere HER. De har lavet flere forskellige templates, som man kan bruge og customize, som man vil. Hvis man vil udvikle lidt mere på sit design, kan man downloade fede templates hos etsy.com til lige netop WordPress, men det kræver, at man sætter sig lidt ind i tingene. Det er bare om at prøve sig frem og ellers er der også meget hjælp at hente på Youtube.

Gør dig umage: Der er efterhånden så mange blogs derude i cyberspace, at man skal kunne noget ekstra, for at folk gider at vende tilbage. Det er derfor vigtigt, at gøre sig umage fra start. Tag billeder i god kvalitet og ordentligt lys og gør dig umage med teksterne til dine indlæg. Hellere kvalitet frem for kvantitet. Har man én gang klikket sig ind på din blog og blevet skuffet, skal der enormt meget til, før man vender tilbage igen.

Hvordan bliver man set? Det er helt klart den sværeste del af det! Opret en Instagramprofil og en Facebook konto og start med at dele dit indhold med dine venner og bekendte. Sørg dog for ikke at dele nyheden om, at du har startet en blog, før du rent faktisk har et par siders indhold at vise frem. Jeg var også flittig til at lægge kommentarer på andre blogs med links til min egen, da jeg selv lige var startet og det gav også noget ny trafik. I det hele taget gælder det om at være vedholdende og kontinuerligt lave spændende indhold – så skal læserne nok komme. Det tager bare tid, så vær tålmodig. Det er også vigtigt at lægge indhold op regelmæssigt, så læserne ikke klikker sig forgæves for ofte.

Hvis I har nogle spørgsmål så stil dem endelig i kommentarfeltet og jeg skal prøve at svare så godt jeg kan :)

to-do-liste

blog

I am often asked how to start a successful blog.  In short – everyone can start a blog. The difficulty part is how to stand out, get noticed and gain traffic. I’m not an expert, but since I’ve been running my blog for more than eight years, I’d like to say I’ve got some experience with it. :) At least I’ve figured out what works for me.

Stand out: First of all, you must decide what your blog should be about. Nobody likes to see a copy of something that already exists, so you have to stand out a bit and make your blog unique. What are your interests? What are you good at? How can you stand out? Make a list of things that you care about and are good at and thus restrict the topics to your blog.

Do it for fun: If you plan to start a blog to make money, you will never suceed. You can not run a blog unless you do it for the fun of it and because it’s your passion. Even though my blog is now my full time job it is most importantly my hobby. It will clearly shine through if you do it for the sake of money and not of interest.

Setup: There are several platforms where you can start a blog. I’ve tested a lot of them, but have always returned to WordPress. It’s user-friendly and does not take long time to get familiar with. In addition, it’s free to use if you do not mind that your domain ends with wordpress.com, for example. christinadueholm.wordpress.com – see more HERE. They have made several different templates that you can use and customize, as you wish. If you want to develop a little more on your design, you can download cool templates from etsy.com for WordPress, but it requires some skills to install them. You can also get a lot of help on Youtube.

Make an effort: There are so many blogs out there in cyberspace that you really need to make an effort to stand out and to make people remember you. It is therefore important that you put a lot of time into it from the start. Take pictures in good quality and proper lightning and write some relevant and interesting blog posts. If people get dissapointet the first time they stop by your blog, they will most likely not return.

How to get noticed: Well, that’s definitely the hard part of it! Create an Instagram profile and Facebook account and start sharing your content with your friends and acquaintances. However, make sure not to share the news that you have started a blog before you actually have a few pages of content to show up. In the beginning I also posted comments on other blogs with links to my own quite frequently and it also gave me some new traffic. On the whole, it’s just about being persistent and continually making exciting content. It just takes time, so be patient. ;)

If you have any questions, please ad them to the comment field and I will try to answer them the best I can.